Projekti

PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA

Program »Neon – varni brez nasilja« je primarno preventivni program za otroke 4-6 let, katerega glavni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi bili varni pred nasiljem, zlorabo. Otroke preko delavnic seznanimo z dejstvi o nasilju in zlorabi ter z možnimi...

MALI SONČEK

V Vrtcih Brezovica se že vrsto let vključujemo v projekt Mali sonček, ki je gibalni program, namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti.. Projek Mali sonček obsega 4 stopnje, v katere se naši otroci vključujejo: Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti...

ZDRAVJE V VRTCU

OR SE REDNO SMEJI IN DOSTI GIBLJE SI ZDRAVJE ZAGOTOVI« (Božidar Eržen) Program Zdravje v vrtcu vodi in koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). V Vrtcih Brezovica je program...

VARNO S SONCEM

V naših vrtcih izvajamo tudi preventivni  program NIJZ-ja Varno s soncem, ki opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Ker se v naših vrtcih radi igramo na igrišču, hodimo na sprehode in v gozd, je zelo pomembno, da poznamo koristne...

EKO VRTEC

Vse od leta 2009, ko smo slovesno pristopili k mednarodnemu programu  Eko šole, je naše delo usmerjeno v izobraževanje, ozaveščanje in aktivnosti za ohranjanje naravnega in čistega okolja. V vseh letih dela na tem področju, je vsak izmed nas zaposlenih prispeval...

KORAK ZA KORAKOM

KORAK ZA KORAK – je program pod okriljem Pedagoškega inštituta.  Nacionalni Kurikulum za vrtce je odprt za različne pristope. V nekaterih oddelkih našega vrtca se izvaja vzgojni proces z elementi metodologije Korak za korakom. Tako imenovani na otroka osredinjeni...

TEDEN OTROKA®

Vsako leto prvi teden v oktobru posvetimo otrokom, v Zvezi prijateljev mladine Slovenije izberejo temo, na katero pripravijo poslanico. Poslanica je skupek stališč organizacije ZPMS do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in učinkovitejše aktivnosti, povezane...

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V mesecu novembru (tretji petek v mesecu) se vsako leto vključimo v projekt ˝Tradicionalni slovenski zajtrk˝. Poudarek in cilj projekta je, da se ta dan dobavijo domača živila lokalnih proizvajalcev in sicer otroci tisti dan zajtrkujejo mleko, črn kruh, maslo, med in...

Eko vrtec

Program ekovrtca je sestavljen iz sedmih korakov. V našem vrtcu smo opravili zadnji sedmi korak, ko smo dosegli opažene rezultate in izboljšanje okolja v kraju kjer živimo in delujemo in smo podpisali ekolistino. Podelili so nam certifikat in postali smo nosilci...

Dostopnost