Prehrana

Predšolsko obdobje ima poseben pomen pri oblikovanju zdravih prehranskih navad in energijsko ter hranilno uravnotežena prehrana otrok je eden izmed dejavnikov zdravega načina življenja.

Pri načrtovanju prehrane v vrtcu upoštevamo priporočila Smernic zdravega prehranjevanja v VIU. Obroki za otroke morajo biti energijsko in hranilno uravnoteženi ter sestavljeni iz različnih kombinacij vseh vrst živil iz vseh skupin. Prednost dajemo sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljiko-hidratnim, beljakovinskim in maščobnim živilom. Pri načrtovanju upoštevamo tudi želje otrok, ki jih uskladimo s priporočili.
Ravnamo se po načelih HACCP sistema, ki nam vsem zagotavlja večjo varnost v celotni prehranski verigi – od njive do mize in upoštevamo dobro higiensko prakso pri postopkih priprave jedi.

V vrtcu zagotavljamo 4 obroke dnevno: zajtrk, dopoldanska malica (sadni krožnik), kosilo, popoldanska malica. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na razpolago vodo in čaj z medom in limono. Pripravljamo različne jedilnike za 1. in 2. starostno obdobje.

Starši lahko spremljajo prehrano v vrtcu z jedilniki, ki so na vpogled na oglasnih deskah ter na internetni strani.

Tanja Lukančič
Organizatorka prehrane in ZHR
Telefon: 030 640 061
E-pošta: tanja.lukancic@vrtci-brezovica.si

Dostopnost