NAJSRČEKBIJE: Vsi strokovni delavci Vrtcev Brezovica smo opravili praktično usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja otrok in si pridobili certifikat NAJSRČEKBIJE. SRČNI AMBASADOR: Tečaja oživljanja otrok so se udeležili tudi starši naših otrok in tako je vrtec...