Program ekovrtca je sestavljen iz sedmih korakov. V našem vrtcu smo opravili zadnji sedmi korak, ko smo dosegli opažene rezultate in izboljšanje okolja v kraju kjer živimo in delujemo in smo podpisali ekolistino. Podelili so nam certifikat in postali smo nosilci zelene zastave, ki nam jo je podelilo Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.

Naši najpomembnejši cilji so: osveščanje otrok, staršev, strokovnih delavcev in lokalne skupnosti o nujnosti prevzemanja odgovornosti vsakega posameznika za naravo in cel planet ter hkrati skrbeti za dobre medsebojne odnose in zdravo življenje.

Sodelujemo v družbeno odgovornih akcijah, ki spodbujajo zdravo sožitje z okoljem in organiziramo prireditve v katere lahko vključujemo lokalno skupnost.

Priponke:

Eko Listina

Dostopnost