Otroke preko delavnic seznanimo z dejstvi o nasilju in zlorabi ter z možnimi načini samozaščitnega ravnanja zato, da bi znali prepoznati in se ustrezno samozaščitno odzvati na “grožnjo” nasilja, zlorabe, ne glede na to, ali gre za spolno zlorabo ali za nasilnega vrstnika na igrišču.Delavnice izvajajo usposobljene strokovne delavke vrtca.