Vse od leta 2009, ko smo slovesno pristopili k mednarodnemu programu  Eko šole, je naše delo usmerjeno v izobraževanje, ozaveščanje in aktivnosti za ohranjanje naravnega in čistega okolja. V vseh letih dela na tem področju, je vsak izmed nas zaposlenih prispeval svoj delež. Strokovni delavci smo z otroki izvajali različne in zanimive dejavnosti in hkrati ozaveščali starše in vaščane. Tehnični kader nam je pri delu pomagal in tudi aktivno sodeloval pri nekaterih dejavnostih. Vodstvo pa nam s svojo podporo omogočilo  dobra izobraževanja, predstavitve našega  dela na mednarodnih konferencah in nenazadnje se trudi priskrbeti zdravo prehrano za otroke in odrasle.

V naših vrtcih sodelujemo v programu Eko šole vse skupine, od najmlajših do najstarejših otrok. Vsebine prilagajamo starosti otrok, aktualnim tematikam in sledimo ciljem, ki nam jih vsako leto pripravi odbor Eko šole. Projekti, v katerih sodelujemo v šolskem letu 2023/24 so: Zgodnje naravoslovje- šolska vrtilnica, Gozd okoli nas, Zdrava hrana in prehrana ter trajnostni razvoj- Hrana ni za tja v en dan, Ekobranje za ekoživljenje, Mlekastično! Izberem domače, Podnebne spremembe in biotska pestrost, Voda-naše bogastvo in Misija zeleni koraki- trajnostna mobilnost.

Pripravili: Eva Pleško in Janja Suhadolnik

Dostopnost