KORAK ZA KORAK – je program pod okriljem Pedagoškega inštituta. 

Nacionalni Kurikulum za vrtce je odprt za različne pristope. V nekaterih oddelkih našega vrtca se izvaja vzgojni proces z elementi metodologije Korak za korakom. Tako imenovani na otroka osredinjeni pristop pomeni, da vzgojitelj izhaja iz interesov otrok (želja in potreb posameznega otroka).  

Prostor načrtuje tako, da spodbuja otroka k raziskovanju, učenju in ustvarjanju. Otrok se največ nauči v manjši skupini, kjer pride do več izmenjav, možnosti izkušenj, dialogov, interakcij in konkretnih poskusov. Otrokovo znanje se tako oblikuje na podlagi lastnih izkušenj in v interakciji z okoljem. Učijo se spoštljivega odnosa do sočloveka, razvijajo skupnost in se urijo v prepoznavanju čustev ter reševanju konfliktov. 

Vzgojitelj oblikuje različne kotičke – centre aktivnosti (gradbeni, ustvarjalni, knjižni, matematični kotiček in kotiček za namizne igre, dramatizacijo ter posebne priložnosti glede na tematiko, katero obravnavamo v posamezni skupini). Otroci imajo možnost izbire, v katerem kotičku se bodo igrali. Med igro prihaja do spontane interakcije z vrstniki in odraslimi. Otroci se učijo samostojnosti, odločanja in odgovornosti. 

Pomembno vlogo ima vzgojiteljevo opazovanje otroka, saj na podlagi spremljanja načrtuje nadaljnje aktivnosti in spremembe v igralnih kotičkih. 

Pripravili: Mateja Šubic in Vanja Petrič

Dostopnost