Sklad vrtca

Na pobudo Sveta staršev in Sveta zavoda smo v decembru 2019 ustanovili sklad vrtca, v katerem zbiramo sredstva za financiranje načrtovanih obogatitvenih, dodatnih dejavnosti vrtca, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, za razvojno-raziskovalne projekte in druge projekte vrtca ter za nakup nadstandardne opreme za potrebe vrtca.

Zbrana sredstva so z izdelavo in nakupom prispevali zaposleni Vrtcev Brezovica, starši in drugi donatorji.

 

  • 2019 – zimska pravljica: zbranih je bilo 4.815 EUR, sredstva smo namenili za enoto Rakitna; kombinirano zunanje igralo.
  • 2020 – novoletni bazar: zbranih je bilo 4.319 EUR, sredstva smo namenili za enoto Vnanje Gorice: igralo na igrišču za prvo starostno skupino.
  • 2021 – novoletni bazar: zbranih je bilo 8.000 EUR, sredstva smo namenili za enoto Notranje Gorice: peskovnik in igralo za prvo starostno skupino.
  • 2022 – Prireditev Barjanski “živ žav”, ki smo jo izvedli v maju 2022, in novoletni bazar: zbranih je bilo 7.180 EUR, sredstva bomo namenili za plezalno steno in voziček za 6 otrok za enoto Podpeč.

S pomočjo zbranih sredstev smo med drugim dopolnili našo zbirko zunanjih igral in s tem še dodatno pripomogli h kvaliteti bivanja vaših otrok. Fotografije novih igral si oglejte v galeriji:

V  mesecu oktobru 2022 se je sestal Upravni odbor Sklada Vrtcev Brezovica.  Pogovorili smo se o dosedanjem delu in naredili načrt za novo šolsko leto. Delavnica za starše, Peka potice, je bila v preteklih dveh letih zelo dobro obiskana in smo jo načrtovali tudi v letošnjem pomladanskem času. Ravnateljica, vodja prehrane in predsednica Sklada smo se  dogovorile, da delavnico izvedemo v mesecu marcu. Vzgojiteljice so vabilo posredovale vsem staršem v spletne igralnice. Delavnice so bile namenjene izključno  prijavljenim staršem. Več si preberite v prispevku

Dostopnost