PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA

Program »Neon – varni brez nasilja« je primarno preventivni program za otroke 4-6 let, katerega glavni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi bili varni pred nasiljem, zlorabo. Otroke preko delavnic seznanimo z dejstvi o nasilju in zlorabi ter z možnimi...

MALI SONČEK

V Vrtcih Brezovica se že vrsto let vključujemo v projekt Mali sonček, ki je gibalni program, namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti.. Projek Mali sonček obsega 4 stopnje, v katere se naši otroci vključujejo: Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti...

ZDRAVJE V VRTCU

OR SE REDNO SMEJI IN DOSTI GIBLJE SI ZDRAVJE ZAGOTOVI« (Božidar Eržen) Program Zdravje v vrtcu vodi in koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). V Vrtcih Brezovica je program...

VARNO S SONCEM

V naših vrtcih izvajamo tudi preventivni  program NIJZ-ja Varno s soncem, ki opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Ker se v naših vrtcih radi igramo na igrišču, hodimo na sprehode in v gozd, je zelo pomembno, da poznamo koristne...

EKO VRTEC

Vse od leta 2009, ko smo slovesno pristopili k mednarodnemu programu  Eko šole, je naše delo usmerjeno v izobraževanje, ozaveščanje in aktivnosti za ohranjanje naravnega in čistega okolja. V vseh letih dela na tem področju, je vsak izmed nas zaposlenih prispeval...

KORAK ZA KORAKOM

KORAK ZA KORAK – je program pod okriljem Pedagoškega inštituta.  Nacionalni Kurikulum za vrtce je odprt za različne pristope. V nekaterih oddelkih našega vrtca se izvaja vzgojni proces z elementi metodologije Korak za korakom. Tako imenovani na otroka osredinjeni...
Dostopnost