Starši v vrtec praviloma ne smejo prinašati hrane. Razlog je zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur.l.RS, št. 52/00). Rojstne dneve v vrtcu naj se praznuje brez hrane in pijače, iščejo pa se druge alternativne oblike praznovanja, ki dajejo otroku možnost, da je tisti dan res nekaj posebnega.

Kljub temu, da se bomo izogibali praznovanju s hrano in pijačo, lahko starši v vrtec prinesejo samo živila v originalni embalaži z ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se živilo lahko hrani na sobni temperaturi. To so naslednja živila: sadje, zelenjava, suho pecivo, slano pecivo, sokovi.

Dostopnost