Na osnovi Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Url.l. RS, št. 6/14) Vrtci Brezovica obveščajo javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v vrtcu. Katalog jedi z označenimi alergeni visi na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca.

Priponka: Označevanje alergenov na živilih

Dostopnost