VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Jan 24, 2023

Brezovica, 19. 1. 2023

Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 2023/2024 svojega otroka vključiti v enote VRTCEV BREZOVICA (Brezovica, vrtec pri OŠ Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (2 enoti), Podpeč, Preserje ali Rakitna), vabimo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2023 (4. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.).

Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši otrok, ki so bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu zavrnili sami.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh omenjenih enotah in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Glede na trenutne informacije odlogov šolanja in premikov otrok znotraj enot je predvideno 133 prostih mest za vse starostne skupine skupaj.

V mesecu aprilu 2023 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v mesecu maju 2023.

Pravilnik o sprejemu otrok ter vse ostale informacije o vpisu otroka v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca www.vrtci-brezovica.si  (zavihek Vpis v vrtec – Kliknite tukaj)

Podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec lahko dobite vsak dan od 12. 30 do 15. 00 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (tel.: 3651-233).

Z lepimi pozdravi,

 Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca

Direktna povezava na vlogo za vpis v vrtec – Kliknite tukaj

Dostopnost