Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu

AVTIZEM je, ko jočeš na ves glas in nihče te ne sliši.
Avtizem je, ko se zgodba začne, ko izginejo besede.
Avtizem je, ko neprestano delaš z otrokom, a tujcu je dovolj minuta, da ga označi za nevzgojenega.
Avtizem je, ko vidijo samo diagnozo in ne otroka.
Avtizem je, ko zdravniki gledajo v tla, ko vam govorijo o napredku otroka.
Avtizem je, ko se ne pozna vzrok, niti zdravilo, ne veš kako naprej in s tem se moraš sprijazniti.
Avtizem je, ko se to zgodi tebi in NE njim.
Avtizem je, ko se otroci igrajo skupaj, samo tvoj sedi sam na klopi.
Avtizem je, ko se vse obrne in te je strah odraščanja tvojega otroka namesto, da bi se tega veselil.
Avtizem je, ko se ne moreš vrniti po ključe od avta.
Avtizem je, ko se v trgovini počutiš kot da bi kradel in se neprestano nekomu opravičuješ.
Ogromen problem ti predstavlja v restavraciji počakati 10 min na hrano.
Avtizem je borba s samim seboj, vsak dan znova.
Avtizem pomeni predvidevati vsak trenutek dneva in biti v eno  na preži.
Avtizem je, ko na roditeljskem sestanku gledaš skozi okno, ker se te vse to ne tiče in seveda vedno ostaneš še po sestanku, ker samo tvoj otrok ima avtizem.
Avtizem je, ko boli in sam niti ne veš kaj pravzaprav… posamezniki, družba ali življenje samo.
Avtizem je, ko je tvoj otrok za stroko slučaj, za znanost statistika in za vse ostale “bog ne daj, samo to ne” in samo za tebe je ta otrok vse na svetu. Avtizem je, ko moraš z njim živeti in ga sprejeti, ker ni predmet izbire.
Avtizem ne izbira, pride nenajavljen.. vprašanje časa je, kdaj bo potrkal tudi na vaša ali vam bližnja vrata.
Avtorica: Mama otroka z avtizmom

Začasni ukrepi na področju vodenja postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

V skladu z določbami interventnega zakona vas obveščamo, da od 29. 3. 2020 dalje:

  • ne sprejemamo zahtev za začetek postopka usmerjanja in zahtev za spremembo usmeritve oddane na pošto ali poslane na spletni naslov: usmerjanje@zrss.si
  • ne poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
  • ne tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

S potekom postopka usmerjanja bomo nadaljevali po preklicu ukrepov sprejetih iz tega zakona, ki veljajo do prenehanja razlogov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Na Zavodu RS za šolstvo se trudimo, da bi speljali v prilagojenih pogojih dela tiste postopke usmerjanja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo ukrepov in sprejetjem navedenega zakona (pred 29. 3. 2020) na podlagi obstoječe dokumentacije in do priprave strokovnega mnenja.

Upoštevaje določbe interventnega zakona, ki v času trajanja izrednih razmer ne dopušča osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, kar velja tudi za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, vas obveščamo, da v tem času ne bomo izdajali nobenih upravnih aktov (niti odločb o usmeritvi, niti sklepov), saj jih moramo glede na določbe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), vročati z osebno vročitvijo.

Vaša morebitna vprašanja nam lahko pošljete na naslov: usmerjanje@zrss.si.

Koronavirus in otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so še ena ranljiva skupina otrok poleg otrok alkoholikov in odvisnežev, otrok staršev z depresivno ali drugo duševno motnjo, spolno zlorabljeni otroci, otroci z nasiljem v družini, zmanipulirani otroci s starši z visoko konfliktnimi razvezami,….

V času epidemije COVID 19 in fizične izolacije smo družine na svojevrstni preizkušnji. Družina ima priložnost, da se še bolj poveže ali pa še bolj odtuji.

Zdaj je čas, da prisluhnemo potrebam vsakega člana družine. Ostanimo doma in ostanimo strpni do svojih bližnjih

https://www.rtvslo.si/kolumne/koronavirus-in-otroci-s-posebnimi-potrebami/518153?fbclid=IwAR3LaaJu_WZOooaxzjzw8aIkGmdGgoA6ahhb-h7pw6tgpsmknwZReAMc71g