Označevanje alergenov v živilih

Na osnovi Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Url.l. RS, št. 6/14) Vrtci Brezovica obveščajo javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v vrtcu. Katalog jedi z označenimi alergeni visi na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca.

Priponka: Označevanje alergenov na živilih

Dietna prehrana v vrtcu

Alergija na živila (mleko, jajca, pšenica, arašide), intoleranca na laktozo in celiakija so najpogostejša obolenja otrok, ki zahtevajo poseben dietni režim, pri katerem moramo popolnoma izločiti vsa živila, ki otroku povzročajo težave. Za razliko od celiakije in alergije na arašide, pri kateri sta potrebni do-življenjski dieti, pri ostalih alergijah na hrano lahko pričakujemo, da bo alergija/ intoleranca izzvenela in otrok čez čas ne bo več potreboval diete.

Alergija na živila je neobičajna, nenormalna reakcija na eno ali več snovi v hrani. Pojavi se hitro, navadno takoj po zaužitju živila ali šele ob naslednjem stiku z njim. Znaki alergije se lahko pojavijo v ustni votlini, žrelu ali prebavilih, lahko pride do prizadetosti enega ali več organov v kombinaciji koža, dihala, prebavila in srčno-žilni sistem.

V Vrtcih Brezovica pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra ali zdravnika specialista.

Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, zato dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vsaj kakšen dan pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi posebna živila. Pri specifičnih dietah lahko starši živila kupijo tudi sami po dogovoru z vodjo prehrane in original račun prinesejo v računovodstvo. Stroške nabave živil poravna vrtec.

V primeru strogih izločitvenih diet priporočamo osebno srečanje in posvetovanje z organizatorko prehrane.

Dolžnosti staršev:

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali zdravnika specialista,
  • vsako šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo,
  • pisno javljati spremembe o izvajanju diete,
  • dosledno javljati prisotnost otroka,
  • tudi v primeru, da dieta ni več potrebna, je potrebno prinesti potrdilo o prenehanju izvajanja diete.
Dostopnost